Bức Tâm Thư

 

Tháng tư đen 1975, Cộng Sản Bắc Việt trắng trợn vi phạm hiệp định Paris xua quân ào ạt tiến chiếm Miền Nam. Đồng minh tháo chạy, Chính quyền VNCH sụp đổ, vận nước điêu linh. Hàng trăm ngàn Quân, Cán chính bị chính quyền CS lừa dối đưa đi giam tù cải tạo đày đọa tinh thần và thể xác đã khiến hàng chục ngàn người chết rải rác trên những vùng núi xa xôi. Hàng triệu người bỏ nước vượt biên, vượt biển ra đi tìm tự do và đã có hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt đã chết thê thảm trên đường vượt thoát.

Read More »

Advertisement

Điểm Sách & Tâm tư của một ngườì tỵ nạn Việt Nam tại Canada (1979-1980) sau khi đọc xong “CÒNG LƯNG VẪN GÁNH”

Ninh Vũ

Ngày 07/03/1980 khi chiếc ghe mong manh mang theo hỏn 100 ngủỏ`i cả trẻ em ,thiếu thủ´c ăn và nủỏ´c uống lại vủ`a gặp một cỏn bảo .Ghe đả bị rịn nủỏ´c ,ngủỏ`i trong phòng lái đả kêu gọi ngủỏ`i tác nủỏ´c , thì may sáng hôm sau , đủỏ ̣c trủ ̣c thăng của Cap Anamur phát hiện và hủỏ´ng dẩn đến gần tàu Cap Anamur để đủỏ ̣c vỏ´t . Tôi và ngủỏ`i con út lúc đó hỏn 6 tuổi là ngủỏ`i đủỏ ̣c giúp đỏ ̉ lên tàu . Việc đầu tiên là đủỏ ̣c uống ca nủỏ´c trà do các thuyên nhân  đủỏ ̣c tàu vỏ´t nấu nủỏ´c pha trà cho . Ca nủỏ´c trà sao ngon thế ,và mạch sống chạy suốt thân tôi .Đủ´ng trên bon tàu nhìn xuống chiếc ghe bé nhỏ ,mong manh đang chiềm dần xuống biển ,tâm trí tôi nhủ tê dại nghỉ đến nhủ~ng đồng bào không may nằm lại tại đại dủỏng mênh mông .

Trong lúc tàu Cap Anamur nằm ỏ ̉ cảng Singapore chỏ` đủa ngủỏ`i vào trại tạm củ , thì phái đoàn Mỹ đả ra tàu phỏng vấn . Khi chúng tôi vào trại ,thì đả nhận đủỏ ̣c tin ,tôi đủỏ ̣c nhận đi Mỹ vì thuộc diện quân nhân ,và công chủ´c của Việt Nam Cộng Hòa ,nhủng vì có gia đình ngủỏ`i em đi di tản ngày 30/04/1975 trên tàu Trủỏ`ng Xuân và đủỏ ̣c Canada cho tỵ nạn .Nên tôi xin gặp phái Đoàn Canada ,và qua cuộc phỏng vấn tôi ,cháu Thuần và hai ngủỏ`i cháu đều đủỏ ̣c Canada nhận .

Chúng tôi cùng nhiều đồng bào tủ` các trại tỵ nạn ỏ ̉ Mã Lai ,Nam Dủỏng chuyển sang Singapore và cùng sang Canada trên chiếc Boeing 747 ngày 18/07/1980 .Chúng tôi ỏ ̉ trong trại lính Barrach Griesbach, Edmonton  một tuần để khám sủ´c khoẽ , sau đó về Toronto và Montreal .

Tôi và cháu Thuần thuộc diện tủ nhân bảo lảnh ,vỏi sủ ̣ giúp đỏ ̉ của gia đình ngủỏ`i em  trong viếc thuê căn hộ ,tìm việc và cho cháu Thuần đi học.

Nghe Ontario có nhiều việc làm ,nên sau một năm ỏ ̉ Montreal tôi và cháu Thuần xuống Toronto,Ỏ ̉ đây có nhiều ngủỏ`i cùng đi vủỏ ̣t biên chung , nên tôi cũng đủỏ ̣c share phòng trong nhà nỏi các anh chị ấy đả thuê .

Do sủ ̣ giúp đỏ ̉ của các cỏ quan chính phủ ,trủỏ`ng lại có daycare  ,nên cháu Thuần đủỏ ̣c ỏ ̉ trong daycare tủ` 3,30pm đến 6pm mà lệ phí chỉ $1/day .Tôi có đủ thỏ`i gian đón cháu mổi chiều. Cháu vủ`a học hết  grade 1 tiếng Pháp ỏ ̉Montreal , nay vào  grade 2 tiếng Anh , cháu về than vỏ´i tôi không ai làm bạn vỏ´i cháu , thế là hôm sau tôi vào nói chuyện vỏ´i thầy của cháu xin giúp đỏ ̉ . Chắc thầy của cháu nói vỏ´i các trò khác làm bạn võ´i cháu , thế là không bao lâu cháu yên ổn vui chỏi và  học hành .

Tôi tìm đủỏ ̣c việc làm ỏ ̉ một xủỏ ̉ng xi mạ gần Dufferin và Lawrence ,nhủng không may xủỏng ít việc ,nên tôi bị layoff . Khi lên Manpower để tìm việc ,thì councillor khuyên tôi nên đi học và cho tôi chọn “small engine mechanic, drafting.Do có học qua drafting ỏ ̉ Việt Nam, nên tôi xin học drafting ,

Rất may sau 40 tuần ỏ ̉ Humber College , tôi tốt nghiệp khóa drafting , và may mắn thay đủỏ ̣c công ty Forklift Incorporated  nhận .

Khi vùa đến Montreal ngày 25/07/1980 ,thì tôi đủỏ ̣c nộp đỏn xin bảo lảnh nhà tôi và hai cháu lỏ´n còn ỏ ̉ Việt Nam ,nên chỉ khi có giấy xuất cảnh của Việt Nam , thì gia đình sẽ đủỏ ̣c đoàn tụ .

Ngay khi tàu Cap Anamur đủa chúng tôi vào trại tạm củ ỏ ̉ Singapore, trên tỏ` khai an ninh ,đả có in sẳng “nationality: Stateless . Tôi biết phận tôi,nhủng tôi vẫn mủ`ng trong lòng vì đủỏ ̣c sống còn trên mảnh đất “tủ ̣ do”,nên sau một tuần đến Montreal có việc làm ,tôi  mãi miết làm việc để có chút tiền gỏi về cho nhà tôi và hai cháu ỏ ̉ quê nhà .Nhủng bản thân nhủ ngủỏ`i vủ`a qua cỏn bạo bịnh ,tôi mất ngủ thủỏ`ng xuyên ,mỗi đêm chỉ ngủ khoãng 4 tiếng và nhủ~ng cỏn mộng dủ~ hay đánh thủ´c tôi .Tôi phải uống vallium và cai thuốc hút và bia rủỏ ̣u để có sủ´c đi làm.Khó khăn đó kéo lê tôi suốt hai năm đầu khi đến Canada . Và chỉ thủ ̣c sủ ̣ bình thủỏ`ng khi nhà tôi và hai cháu lỏ´n sang đoàn tụ ngày 15/8/1984.

Để đủ chi phí cho gia đình 5 ngủỏ`i ,tôi đả xin  thuê một căn hộ Housing của chính phủ trên đủỏ`ng Parliament st Toronto đối diện vỏ´ trủỏ`ng tiểu học Dufferine.

Vào học ngay niên khóa  1984-1985, cháu Thi 13 tuổi vào học grade 8,cháu Thiện 11 tuổi vào học grade 6. Ngay ngày đầu ỏ ̉ trủỏ`ng về,  hai cháu thủa vỏ´i tôi “ bố ỏi, con không hiểu thầy cô nói gì cả “Thế là hôm sau tôi sang trủỏ`ng các cháu xin gặp Cô, thầy và Ông Hiểu trủỏng . Quí thầy, cô và hiệu trủỏ ̉ng rất thủỏng hai cháu vì đây là trủỏng hỏ ̣p duy nhất nhà trủỏ`ng gặp phải. Ông  Hiếu Trủỏ ̉ng nhỏ` thiện nguyện viên  dạy thêm Anh văn ngoài giỏ` cho hai cháu và sẽ xin thầy hay cô chính thủ´c sau đó.

Thế là tủ` đó ,sinh hoạt gia đình của chúng tôi trôi chảy nhủ dòng sông nhỏ êm ả trôi đi . Nhà tôi nhận đồ may , rồi đi làm hảng xủỏ ̉ng . Sau vài năm,  xin đủỏ ̣c học khóa Electronic assembler  Khi xong  khóa học ,nhà tôi cũng xin đủỏ ̣c việc ỏ ̉ một hảng điện tủ ̉ và làm đủỏ ̣c 19 năm 1989-2008 thì về hủu .

Ngoài việc đi làm ra là lo cho gia đình nào chỏ ̣ búa , nấu ăn , giặt giủ quần áo  săn sóc sủ´c khoẽ cá nhân  ..Thấm thoát  mà ba cháu đả lỏ´n ,và xong trung học , lên đại học .Hai cháu lỏ´n học ỏ ̉ UOT còn cháu út thì học Waterloo ,cháu lại học coop ,nên củ´ phải thăm nuôi cuối tuần hay dọn nhà .cho cháu

Khi các cháu nhỏ, thì củ ̣c theo nhỏ ,khi các cháu trủỏ ̉ng thành thì lo theo lỏ´n , Cháu Thi lấy chồng năm 1997,cháu Thiện lập gia đình năm 2006,và cháu Thuần lập gia đình năm 2011.

Các cháu có gia đình riêng ,nhủng khi có con , thì hai chúng tôi cũng phải giúp đỏ ̉ phần nào .

Bao nhiêu chuyện kể trên đủa chúng tôi đi nhủ chiếc lá trên dòng sông, lúc  lên thác xuống ghềnh,có lúc êm ả ,khiến quên ngày tháng đả qua nhanh và bao nhiêu vui buồn củ a gia đình bà con còn ỏ ̉ Việt Nam hay đả đủỏ ̣c sang Mỹ hay Canada .

Thấm thoát đả bốn mủỏi năm ,nhủ~ng ngày tháng khổ đau trong cuộc chiến tủỏng tàn ,tù đày nhủ đi học tập sau ngày 30/04/1975 và nhủ~ng ngày tháng hải hùng trên đủỏ`ng vủỏ ̣t biển nhủ lắng đọng trong tâm thủ´c  tôi ,Bốn mủỏi năm đủỏ ̣c bàn tay nhân đạo của chánh phủ và nhân dân Canada củu mang  đả thoa dịu bao khổ đau của quá khủ´ Suốt nhủ~ng năm tháng qua  tôi đả sống thoải mái giủ~a cộng động đa sắc dân ỏ ̉ khu phố tôi , trong xủỏng tôi làm việc ,và thoải mái tiếp xúc vỏ´i mọi ngủỏ`i tôi gặp lúc tôi đi chuyến  xe lủ~a tủ` Toronto sang Vancouver ,xe dủ`ng 10 trạm ,tôi đủỏ ̣c ngắm nhìn quê hủỏng Canada đẹp vô cùng ,Mỗi trạm dủ`ng tuy ngắn ngủi ,nhủng xuống xe để đủỏ ̣c tiếp xúc vỏ´i ngủỏ`i dân địa phủỏng hiền lành dễ thủỏng , đủỏ ̣c ăn vài món ăn đặc thù của địa phủỏng ,Đủỏ ̣c ngắm nhìn Rocky Mountain  và địa danh nổi tiếng Jasper trên đủỏ`ng đến Vancouver ,,thành phố đẹp nhất của Canada .

Trong một dịp khác chúng tôi tham gia chuyến đi tour ngắn ngày thăm Maritimes Provinces .nào New Brunwick, PEI, Nova Scotia ,nỏi nào cũng quá đẹp và đáng nhỏ´.

Còn nhủ~ng thành phố nhủ Kington, Ottawa, Montreal , Quebec City thì chúng tôi đủỏ ̣c thăm thú nhiều lần ,bao nhiêu kỷ niêm đả gặp bạn bè ,ngủỏ`i thân ,in đậm trong lòng tôi .

Nhủng dù thế ,tôi chỉ biết sâu sắc về Canada khi ngày chủ nhật January 9, 2022, chúng tôi lái xe đến nhà giáo sủ Đàm Trung Phán để mua quyển sách “Còng Lủng Vẫn Gánh” do ông là chủ bút ,trong Ban phiên dịch nguyên tác là Running On Empty của đồng tác giả Michael J.Molloy. Peter Duschinsky, Kurt F. Jensen and Robert J. Shalka. ra Việt ngủ~.

Sách “ Còng Lủng Vẫn Gánh” là tài liệu lịch  sủ ̉về chính sách  tỵ nạn Canada tủ` thế chiến II đến Đạo Luật Di Trú 1976 ,đặc biệt  việc“đón nhận 60 ngàn ngủỏ`i tỵ nạn Đông Nam Á  1975-1980 giủ~a lúc Canada  đang gặp nhủ~ng khó khăn kinh tế, Sách đủỏ ̣c  viết bỏ ̉i các sủ ̉ gia , viên chủ´c chánh phủ , nhà nghiên củ´u .Sách dầy 376 trang vỏ´i nhiều hình ảnh ,tài liệu .Nhỏ` đọc dịch phẩm “Còng Lủng Vẫn Gánh” của nhiều dịch giả thông thạo cả Anh ngủ ̉ và Việt ngủ ̉ và chấm bút bỏ ̉i giáo sủ  ̣Đàm Trung Phán , nên dịch phẩm đọc rất dễ hiểu và tủ` ngủ~ rất chuẩn .Thành thật tri ân tác giả và các Ban dịch thuật.

Sau đây tôi chỉ ghi lại nhủ~ng cảm nghỉ của riêng tôi đọc qua tác phẩm. Đây là một tài liệu quí giá dính liền vỏ´i đỏ`i  tỵ nạn của tôi và gia đình con cháu sau này ,nên chúng tôi phải đọc lại hoài để sủỏ ̉i ấm lòng biết ỏn đối vỏ´i đất nước Canada , Chánh phủ và ngủỏ`i dân Canada , và nguyện sống sao cho xủ´ng đáng vỏ´i lòng nhân đạo của Canada . Còn nếu ai cần tham khảo chi tiết hay tài liệu về Chính sách tỵ nạn , nhủ~ng quyết định cho tỵ nạn tủ`ng nỏi, tủ`ng trủỏ`ng hỏ ̣p , hay hình ảnh kỷ niệm về nhủ~ng sủ ̣ kiện ghi lại trong sách , thì phải tham khảo sách .

Xin đọc tiếp:

http://www.vccottawa.com/community-news/conglungvanganhrunningonemptynguyentaccuamolloyduschinskyjensenshalkabandichthuatdhamtrungphan

THƯ NGỎ VỀ LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI TẠI THÀNH PHỐ MONTREAL, CANADA

Kính thưa quý đồng hương,

Sau hơn 9 tháng miệt mài, chúng tôi hân hoan báo tin vui đến toàn thể quý vị:

Dự ÁnTượng Đài Thuyền Nhân va Tri Ân Canada tại Montreal đã hoàn tất. Ngày Lễ Khánh Thành Tượng Đài sẽ được tổ chức vào sáng Thứ Bảy ngày 28, tháng 8, năm 2021 tại công viên Atholstan tại góc đường Laird và Saint-Clare của thành phố Mont-Royal lúc 11 giờ. 

Đây là một tin vui bất ngờ: gần hai tháng trước ngay khánh thành, Thành Phố Mont-Royal đã đổi nơi tọa lạc Tượng Đài qua công viên bên cạnh, công viên Atholstan, một địa điểm bề thế hơn.Thành quả tốt đẹp như thế đạt được là nhờ vào sự tin tưởng và sự hỗ trợ nhiệt tình của quý đồng hương. Qua nghĩa cử này, quý đồng hương đã thể hiện tâm nguyện bảo tồn lịch sử và chứng minh sự đoàn kết vững mạnh của cộng đồng người Việt tại Montreal. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ. 

Cũng nên biết, Tượng Đaì được thành hình trong một thời gian kỷ lục, đặc biệt trong một bối cảnh lịch sử với dịch bệnh hoành hành gây điêu linh cho toàn thế giới cũng như gây rất nhiều khó khăn cho Ban Xây Dựng Tượng Đai. Điều này nói lên sự quyết tâm của Ban Tổ Chức trong việc xây dựng một chứng tích lịch sử và văn hóa cho Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản. Chúng tôi ý thức rằng khó mà có cơ hội lần thứ hai nếu chúng ta thất bại lần này. Chúng tôi luôn mong ước rằng Buổi Lễ Khánh Thành sẽ là một ngày hội lớn cho toàn thể cộng đồng người Việt tại Montreal.

Đây là một dịp để cộng đồng người Việt chúng ta biểu dương sức mạnh, nêu cao chính nghĩa Quốc Gia; ngày mà tất cả các thế hệ tụ họp để cùng nhau tưởng niệm những nạn nhân đã nằm xuống, đồng thời cùng nhau nhin về tương lai tươi sáng của cộng đồng theo như mô hình của tượng đài: bia tam giác tượng trưng cho mũi con thuyền, tượng người đàn bà là người tỵ nạn thuộc thế hệ thứ hai; người mẹ kể chuyện cho con trai mình – thế hệ thứ ba – về lịch sử thuyền nhân (boat people). Hinh ảnh người mẹ trẻ cùng chú bé con biểu tượng ý nghĩa Cộng Đồng Việt Nam đang hướng về tương lai.

Tuy nhiên, do nạn dịch Covid vẫn còn đang chi phối tất cả các sinh hoạt tại Montréal, thành phố Mont-Royal sẽ giữ trách nhiệm điều hành buổi lễ theo đúng luật lệ của Bộ Y Tế và số quan khách tham dự bị giới hạn là 100 người. Vi sự giới hạn này, chúng tôi rất tiếc không thể mời tất cả các hội đoàn, tất cả quý vị mạnh thường quân và tất cả quý đồng hương tham gia tại chỗ nghi lễ khánh thành. Chúng tôi chân thành cáo lỗi cùng toàn thể quý vị. 

Vì lý do nêu trên, chúng tôi kính mời quý vị đồng hương theo dõi trực tiếp buổi Lễ Khánh Thành qua kênh Youtube và trang Facebook Hưng Việt – VHR vào ngày thứ bảy, 28 tháng 8, 2021, từ 11 giờ sáng đến 15 giờ chiều (giờ Montréal). Để biết thêm chi tiết, và được hướng dẫn cách xem trực tiếp, kính mời quý đồng hương vào thăm trang mạng Hưng Việt – VHR ở địa chỉ dưới đây: 

www.hungviet-vhr.org 

Tuy nhiên, quý đồng hương có thể đến viếng thăm Tượng Đài vào lúc 15:00 giờ, sau phần nghi lễ. BTC hy vọng  sẽ tổ chức được một Ngày Lễ Việt Nam thật đông đảo, nhộn nhịp nhưng trang trọng tại địa điểm Tượng Đài sau khi cơn dịch toàn cầu COVID-19 được khống chế, mọi sinh hoạt trở lại binh thường. Chúng tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết, cộng đồng người Việt quốc gia tại Montréal cũng như tại khắp nơi trên thế giới tự do sẽ luôn luôn là thành tri bảo vệ chính nghĩa quốc gia kiên cố.

Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ lòng tin tưởng và sự hỗ trợ vô cùng quý báu của tất cả quý hội đoàn, quý đồng hương. Kính chúc quý vị được khỏe mạnh và bình an.  Xin cầu nguyện cho đồng bào quốc nội thoát mọi hiểm nguy của cơn đại dịch hiện nay.

Trân trọng,

Dương Đinh Huy – Cấn Thị Bích Ngọc – Võ Đức Minh

ALL IMPORTANT LINKS OF VBPMA’S WEBSITE – APRIL 12, 2019

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/wp-content/uploads/2017/12/2017-VBPMA-ALL-OK-book-for-city-Mississauga-FINAL11.pdf

( Report /Document)

Dang hoang son’s bulletin for VBPMA

http://thuduc-ontario.ca/folder/gayquy-tdtn/index.html

http://thuduc-ontario.ca/folder/hatcho-thuyennhan/index.html

http://thuduc-ontario.ca/folder/gayquy-tdtn/gayquy-070418/index.html

http://thuduc-ontario.ca/folder/gayquy-tdtn/gayquy-220918/index.html

http://thuduc-ontario.ca/folder/gayquy-tdtn/thucamon.html

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/dem-gay-quy-22-9-2018-fund-raising-gala-sept-22-2018/

( Digital Story of the VBPMMoonument – April 11, 2019)

+++++++++++++++++++++++++++++

2017

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/thu-ngo/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/trang-hinh-anh-ngay-dau-xuan-2017-03-21-tai-khu-dat-cua-tuong-dai-thuyen-nhan/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/cac-dien-tien-cua-cong-trinh-xay-dung-tuong-dai-thuyen-nhan-tai-thanh-pho-mississauga/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/ban-tuong-trinh-hoat-dong-cua-hoi-tuong-niem-thuyen-nhan-viet-nam-vietnamese-boat-people-memorial-association-vbpma/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/chuyen-di-kinh-hoang-phim-tai-lieu-ve-thuyen-nhan-cua-dai-bbc/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/tuong-trinh-buoi-hop-cong-dong-cua-uy-ban-xay-dung-tuong-dai-thuyen-nhan/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/thong-bao-ve-cuoc-thi-viet-mot-thoi-thuyen-nhan-doi-doi-ghi-nho/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/thu-cam-on-cua-htntn/

++++++++++

2018

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/nov-18-2018-vbpmas-2nd-fund-raising-gala-gay-quy-dot-hai-do-mot-so-anh-chi-em-nghe-si-to-chuc-giup-htntn-xay-tdtn/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/brochure-posters-for-april-7-2018-english-vietnamese/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/nhung-dien-bien-va-thanh-qua-cua-hoi-tuong-niem-thuyen-nhan-trong-cong-trinh-xay-cat-tuong-dai-thuyen-nhan-tai-mississauga-trong-nam-2017/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/vbpmas-business-report-as-submitted-for-the-application-for-the-agreement-in-principle-with-the-city-of-mississauga/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/city-of-mississauga-entering-into-an-agreement-with-vbpma-to-complete-the-development-of-a-memorial-sculpture-and-donation-to-the-corporation-of-the-city-of-mississauga/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/financial-report-fund-raising-night-july-15-2017-tuong-trinh-ve-chi-thu-cua-dem-gay-quy-dot-1-ngay-dang-tin-reported-on-aug-1-2017/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/chi-dan-cach-vao-doc-blog-cua-hoi-tuong-niem-thuyen-nhan-viet-nam/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/tien-trinh-xay-dung-tuong-dai-thuyen-nhan-tai-mississauga-cho-den-ngay-30-08-2018/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/mississaugas-re-election-candidates-mayor-bonnie-crombie-councillor-ron-starr-ward-6-councillor-christ-fonseca-ward-3/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/running-on-empty-doi-da-va-troi/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/di-bau-2018-10-22-municipal-election-wards-where-to-vote/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/thu-cam-on-va-tuong-trinh-dot-gay-quy-xay-dung-tuong-dai-tuong-niem-thuyen-nhan-vn-lan-thu-2-ngay-01-01-2018-10-05-2018/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/tien-trinh-xay-dung-tuong-dai-thuyen-nhan-tai-mississauga-cho-den-ngay-30-08-2018/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/dem-gay-quy-tinh-nguoi-vuot-bien-july-14-2018/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/inauguration-meeting-city-of-mississauga-council-2018-2022/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/hat-cho-thuyen-nhan-tong-ket-chi-thu-cho-dem-gay-quy-ngay-18-thang-11-2017/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/gay-quy-dot-3-cua-hoi-tuong-niem-thuyen-nhan-buc-tam-thu/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/tuong-trinh-ve-dem-gay-quy-cua-hoi-tuong-niem-thuyen-nhan-htntn-ngay-22-09-2018/

++++++++

2019

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/cau-chuyen-ve-tuong-dai-thuyen-nhan-tai-mississauga/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/chuc-mung-nam-moi-2019-thong-bao-cua-hoi-tuong-niem-thuyen-nhan-htntn-vbpma/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/vietnamese-canadians-celebrating-the-2019-tet-lunar-new-year-in-the-gta-cong-dong-nguoi-canadians-goc-viet-to-chuc-tet-dinh-hoi-2019-tai-dai-do-thi-toronto-canada/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/welding-of-statues-parts-cast-in-bronze-han-gan-buc-tuong-dong/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/vietnamese-canadians-celebrating-the-2019-tet-lunar-new-year-in-the-gta-cong-dong-nguoi-canadians-goc-viet-to-chuc-tet-dinh-hoi-2019-tai-dai-do-thi-toronto-canada/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/nguoi-me-cua-bien-gioi-song-va-chet/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/welding-of-statues-parts-cast-in-bronze-han-gan-buc-tuong-dong/

http://www.boatpeoplememorial.com/mississauga/good-news-merry-christmas-happy-new-year-tin-mung-chuc-mung-giang-sinh-va-nam-moi/

TRANG HÌNH ẢNH – PHOTO LINKS

Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam tại Mississauga – Đợt 1- đã được khánh thành vào ngày 9 tháng 11 năm 2019 như đã dự định.

The Vietnamese Boat People Memorial Monument in Mississauga – Phase 1 – was inaugurated on Nov.9, 2019 as planned.

Trong đợt 2, trong năm 2020, Hội Đồng Quản Trị dự tính khởi công phần kiến tạo (design) và xây cất (construction) của 3 tấm bia với các chi tiết về Tượng Đài Thuyền Nhân bằng Việt Ngữ và Anh Ngữ

The VBPMA Board of Directors had planned to design and construct the 3 interpretive panels – Phase 2 – with details in both Vietnamese and English.

Chẳng may, cơn dịch COVID-19 đã làm đình chỉ rất nhiều các công trình xây cất trong Thành Phố Mississauga bắt đầu từ đầu năm 2020 và cho tới bây giờ (Tháng 5, 2021), Hội Đồng Quản Trị chúng tôi vẫn chưa biết rõ bao giờ mới có thể bắt đầu khởi sự tiếp tục công trình xây cất đợt Hai được.

Unfortunately, in Mississauga as well as in many other cities, due to COVID-19, many construction projects have been delayed since Jan. 2020. Consequently, up to now (May 2021), VBPMA Board of Directors have to wait for the good news when to start our project.

Tuy nhiên tất cả 9 cây hoa Anh Đào Nhật Bản (Kwanzan sakura) mầu hồng đã ra hoa hồi tháng 5, 2020 tại 3650 Dixie Road, Mississauga.

However, last year, all the 9 Kwanzan pink colour sakuras bloomed for the first time at 3650 Dixie Road, Mississauga.

Trong mùa Đại Dịch COVID-19, 2021, xin mời Quý Vị vào xem các hình ảnh đầy mầu sắc Mùa Xuân dưới đây:

To stay away from COVID-19, please enjoy the great colours of Spring 2021 as shown in the following photo links:

https://photos.app.goo.gl/AgWfgQjTcmNSo8wt6

2021-05-11 – PINK KWANZAN SAKURA TREES BLOOMING AT THE VIETNAMESE BOAT PEOPLE MEMORIAL MONUMENT IN MISSISSAUGA, CANADA

https://photos.app.goo.gl/16vj63xuNQGEgMyP9

2021-05-05 – WHITE SAKURAS, PINK KWANZAN SAKURAS BLOOMING IN TORONTO AND MISSISSAUGA

Kính chúc Quý Vị an vui, khỏe mạnh.

Stay healthy and safe, folks!

VBPMA / HTNTN Mississauga

VIETNAMESE BOAT PEOPLE MONUMENT PROJECTS IN CALGARY AND MONTREAL – DỰ ÁN XÂY TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TẠI CALGARY AND MONTREAL

GOOD NEWS ABOUT 2 VIETNAMESE BOAT PEOPLE MEMORIAL MONUMENT PROJECTS IN CALGARY AND MONTREAL, CANADA – TIN VUI VỀ 2 DỰ ÁN XÂY TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TẠI CALGARY VÀ MONTREAL , CANADA

 Read on – Xin mời đọc:

Vietnamese Boat People Memorial Monument Project in Calgary – Tượng Đài Thuyền Nhân tại CALGARY:

https://damtrungphan.wordpress.com/2021/01/08/vietnamese-boat-people-monument-project-in-calgary-canada-du-an-xay-dung-tuong-dai-thuyen-nhan/

***

Vietnamese Boat People Memorial Monument Project in Montreal – Tượng Đài Thuyền Nhân tại MONTREAL:

I

https://damtrungphan.wordpress.com/2021/01/05/vietnamese-boat-people-project-in-montreal-du-an-tuong-dai-thuyen-nhan-tai-montreal/

Đại Học Carleton Gây Quỹ Đợt 2 Cho Dự Án Về Người Tỵ Nạn Việt Nam

Thưa quý ông bà,

Chúng tôi xin nhờ quý vị tiếp tay giúp chúng tôi.  Đại học Carleton đang tài trợ cho sáng kiến gây quỹ Future Funder năm 2020, và chúng tôi vui mừng thông báo với quý vị rằng Dự án Hearts of Freedom (HOF) đă được chấp nhận là một trong những dự án tiêu biểu!  Tất cả là nhờ những đóng góp và nỗ lực của quý vị cho năm 2019, thông qua Future Funder, Dự án HOF đă gây quỹ thành công với số tiền là 29 483 đô la, hỗ trợ những cuộc phỏng vấn thực hiện toàn đất nước.  Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đă hoàn thành 170 cuộc phỏng vấn.

Vốn huy động được qua Future Funder 2020 sẽ giúp hoàn tất hai cuộc triển lăm Digital & Travelling (di động).  Chúng tôi đă thành lập Ủy ban Triển lăm HOF bao gồm một nhà nghiên cứu, vài cố vấn đến từ Viện bảo tàng di trú Canada tại Pier 21 và Viện bảo tàng lịch sử Canada, và một số thành viên khác đến từ các cộng đồng người Canada gốc Việt, Campuchia và Lào.

Các thành viên sẽ thiết kế một Triển lăm Digital (ra mắt vào mùa thu năm 2021) trong đó mô tả chi tiết về lịch sử và kinh nghiệm của người tị nạn.  Bạn cố vấn nầy cũng sẽ thiết kế Triển lãm di động- Travelling (ra mắt vào mùa Thu năm 2022) như những bản lề được bật lên khi mở ra, trong đó sẽ kể về câu chuyện của những người tị nạn Đông Nam Á đến Canada. Các bản lề nầy sẽ có mã số QR, hướng khách xem đến cuộc Triển lãm Digital đăng trên trang web của dự án. Chúng tôi hy vọng sẽ gửi Triển lãm di động (Travelling) đến các thành phố trong xứ Canada.

 Chúng tôi xin quý vị tiếp tay giúp chúng tôi liên lạc với các cộng đồng, các hội đoàn, các đồng sự, các bà con lối xóm, họ hàng… để họ cùng nhau biết đến chương trình tài trợ này: Future Funder và Giving Tuesday.

Nếu cá nhân quý vị hay các hội đoàn của quý vị có Facebook, Instagram, hay Twitter, quý vị có thể chuyển đến nhiều nơi trên thế giới.  Kính mời quý vị vào xem trang mạng lưới dưới đây: https://futurefunder.carleton.ca/campaigns/hearts-of-freedom/  

 Đại học Carleton sẽ gửi đến những người ủng hộ tờ biên lai để họ có thể khai thuế.  Chúng tôi rất mong mỏi quý vị đóng góp cho chương trình gọi là “giving Your Day” vào ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020. Có nghía là phần đóng góp của quý vị sẽ được tăng gấp đôi đặc biệt vào ngày này.  Ngoài ra, họ còn tổ chức một số thử thách thú vị có thể giành thêm tài trợ cho dự án! Xem chi tiết tại đây:

 Dưới đây là vài ví dụ về những thách thức Thứ Ba:

– 8 giải trị giá 500 đồng cho những ai dùng Instagram hay Twitter với hashtag #TogetherForGood trong ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020.

– 1000 đồng cho người đóng góp đầu tiên vào đúng nửa đêm và $1000 cho người đóng góp đúng 12 giờ trưa.

– 1000 đồng cho người đóng góp có chỗ ở xa nhất với đại học Carleton.  Vì vậy, quý vị hãy quảng bá với các mối liên hệ của bạn trên khắp thế giới nhé !

Để khuyến khích thêm, sẽ có thêm các đợt rút thăm với tiền quyên góp từ Carleton Alumni, Carleton Graduate gần đây, và từ các giảng viên, nhân viên và những người đã nghỉ hưu của Carleton.

Cám ơn sự hỗ trợ liên tục của bạn.

The Research Committee

The Canadian Southeast Asian Refugee Historical Research Project: Hearts of Freedom 

School of Social Work 

Carleton University 

https://heartsoffreedom.org/

We need your help. Carleton University is sponsoring its Future Funder fundraising initiative again this year, and we are pleased to inform you that Hearts of Freedom was accepted as one of the featured projects!  Thanks to your contributions and efforts last year, Hearts of Freedom fundraising through Future Funder successfully raised $29,483 to support interviews across Canada. We have now completed over 170 interviews.  

Funds raised through Future Funder 2020 will support the development of both a Digital Exhibit and a Travelling Exhibit. We have established a HOF Exhibit Committee which includes one researcher, advisors from the Canadian Museum of Immigration at Pier 21 and the Canadian Museum of History, and other members from Vietnamese, Cambodian and Laotian Canadian communities. Members will design a Digital Exhibit (to be launched in the Fall of 2021) which will provide detailed descriptions of refugee histories and experiences. They will also design a Travelling Exhibit (to be launched in the Fall of 2022) to include popup panels that tell the stories of Southeast Asian refugees coming to Canada. The panels will have QR codes, directing visitors to the Digital Exhibit on the project’s website. We hope to send the Travelling Exhibit to cities across the country.  

We are reaching out to you again this year to connect with your community networks, organizations, colleagues, neighbours, and families and share this information about Future Funder and Giving Tuesday. If you or your organizations have Facebook, Instagram or Twitter accounts, that may be an efficient way to reach an even larger audience across Canada and around the world. Click the “Donate” button on our website to link you directly to the Hearts of Freedom Future Funder page: https://futurefunder.carleton.ca/campaigns/hearts-of-freedom/ 

Carleton University issues charitable donation receipts for all donations, and we highly encourage everyone to make their donation on Tuesday December 1, 2020, which is the day that Carleton University has designated as “Giving Tuesday”.  The University will not only match donations made on December 1, 2020, which means that the value of your donation will be doubled, they are also hosting a number of fun challenges that can win additional funding for the project! Check out the details at  https://futurefunder.carleton.ca/giving-tuesday-2020/.   

Here are examples of Giving Tuesday challenges: 

– Twitter and Instagram posts with the hashtag #TogetherforGood from November 23 to December 1 will be entered  to win one of 8 draws for $500 for the project; 

– The first donation at midnight and at noon wins an extra $1,000; 

– The project with the donation coming from the furthest distance to Carleton University will win an additional $1,000 – so reach out to your contacts around the world!; 

As an added incentive, there will be additional draws for donations from Carleton Alumni, recent Carleton Graduates, and from Carleton faculty, staff and retirees.   

Thank you for your continued support. 

The Research Committee 

The Canadian Southeast Asian Refugee Historical Research Project: Hearts of Freedom 

School of Social Work 

Carleton University 

https://heartsoffreedom.org/

Bonjour à tous et à toutes,

Nous faisons appel à votre aide. L’Université Carleton procède encore cette année avec la collecte de fonds Future Funder2020, et nous sommes heureux de vous informer que Cœurs en Liberté a été accepté comme l’un des projets vedettes!  Grâce à vos contributions et à vos efforts, la collecte de fonds Future Funder 2019 a récolté 29 483$ pour Cœurs en Liberté l’année dernière, ce qui a permit des interviews à travers le Canada. Nous avons maintenant complété plus de 170 interviews. 

Les fonds collectés par le biais de Future Funder 2020 serviront au développement d’une exposition numérique et d’une exposition itinérante. Nous avons mis en place un Comité d’exposition pour Cœurs en Liberté qui comprend un chercheur, des conseillers du Musée canadien de l’immigration du Quai 21 et du Musée canadien de l’histoire, ainsi que des membres des communautés vietnamienne, cambodgienne et laotienne du Canada. Le Comité concevra une exposition numérique (qui sera lancée à l’automne 2021) qui fournira des descriptions détaillées de l’histoire et des expériences des réfugiés. Le Comité concevra également une exposition itinérante (qui sera lancée à l’automne 2022) qui comprendra des panneaux contextuels racontant l’histoire des réfugiés du Sud-Est de l’Asie venus au Canada. Les panneaux seront munis de codes QR qui dirigeront les visiteurs vers l’exposition numérique sur le site web du projet. Nous espérons envoyer l’exposition itinérante dans les villes à travers le  Canada. 

Nous espérons que, cette année encore, vous serez en mesure d’établir des liens avec vos réseaux communautaires, organisations, collègues, voisins et familles et de partager avec eux les renseignements à propos de ‘Giving Tuesday’. Si vous ou vos organisations avez des comptes Facebook, Instagram ou Twitter, cela peut être un moyen efficace de toucher un public encore plus large au Canada et dans le monde entier. Cliquez sur le bouton “Don” ou “Donate” sur notre site web pour vous relier directement à la page de Coeurs en Liberté du site Future Funderhttps://futurefunder.carleton.ca/campaigns/hearts-of-freedom/(NB : le site Future Funder est disponible en anglais seulement) 

L’Université Carleton délivre des reçus pour tous les dons, et nous encourageons chacun à faire leur don le mardi 1er décembre 2020, jour que l’Université Carleton a désigné comme “Giving Tuesday”.  L’Université versera une somme équivalente aux dons effectués le 1er décembre 2020, ce qui signifie que la valeur de votre don sera doublée. Elle organise également un nombre de défis amusants qui peuvent permettre de gagner des fonds supplémentaires pour le projet! Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le site: 

https//futurefunder.carleton.ca/giving-tuesday-2020/.  

Voici quelque exemples de défis du “Giving Tuesday” : 

– Les messages Twitter et Instagram avec l’hashtag #TogetherforGood du 23 novembre au 1er décembre seront inscrits pour gagner l’un des 8 tirages au sort de 500$ pour le projet ; 

– Le premier don effectué à minuit et à midi permet de gagner 1 000$ supplémentaires ; 

– Le projet dont le don provient de la distance la plus éloignée de l’Université Carleton gagnera 1 000$ supplémentaires – alors, faites appel à vos contacts dans le monde entier ! 

Comme mesure d’encouragement supplémentaire, il y aura des tirages au sort supplémentaires pour les dons provenant des anciens (anciennes), des retraités (retraitées), des enseignants (enseignantes), du personnel, et des récents diplômés (diplômées) de l’Université Carleton. 

Nous vous remercions pour votre participation. 

Le Comité de la recherche 

Le projet de recherche sur l’histoire canadienne des réfugiés du Sud-Est de l’Asie : Coeurs en Liberté 

École de travail social 

Université Carleton 

https://heartsoffreedom.org/